Kontakti

Radno vrijeme salona:
Ponedeljak - Petak: 08:00 AM - 06:00 PM
Subota: 08:00 AM - 03:00 PM

Radno vrijeme servisa i rezervnih djelova:
Ponedeljak - Petak: 08:00 AM - 06:00 PM
Subota: 08:00 AM - 03:00 PM

Servis 24h
067 601 580
Prijem vozila na servis:
067 277 604
067 601 744
Rezervni djelovi:
067 601 578

Menadžment:

Borislav Mijović – direktor
Tel:020 648 841
Fax:020-648-849
e-mail: borislav.mijovic@ljetopisautomotive.co.me

Miroslav Milošević – finansijski direktor
Tel: 020-648-841
Fax:020-648-849
e-mail- miroslav.milosevic@ljetopisautomotive.co.me

Gospava Kosović – H.R. menadzer
Tel: 020 648 841
Fax:020-648-849
e-mail: ljetopis@ljetopisautomotive.co.me

Marketing:

Silvija Mijović – Direktor marketinga
Tel: 020-648-841
Fax:020-648-849
Mob: 067 660 660
e-mail: silvija.mijovic@ljetopisautomotive.co.me

Prodaja:

Prodaja putnički program:

Dijana Mijović – direktor prodaje MB putnička vozila
Tel: 020-648-841
Fax:020-648-849
Mob: 067 661 660
e-mail: dijana.mijovic@ljetopisautomotive.co.me

Pekanović Boris – prodaja MB putnička vozila
Tel: 020-648-841
Fax:020-648-849
Mob:067 642 702
e-mail: boris.pekanovic@ljetopisautomotive.co.me

Dražen Lješković – prodaja MB putnička vozila
Tel: 020-648-841
Fax:020-648-849
Mob: 067-289-767
e-mail: drazen.ljeskovic@ljetopisautomotive.co.me

Prodaja komercijalna / teretna vozila:

Saša Bogićević – prodaja MB komercijalna vozila
Tel: 020-648-843
Fax:020-648-849
Mob: 067 669 359
e-mail: sasa.bogicevic@ljetopisautomotive.co.me

Marko Aćimić
Tel: 020-648-843
Fax:020-648-849
Mob: 067-255-125
e-mail: marko.acimic@ljetopisautomotive.co.meX