Opis radova


Prilikom prijema stranke, stručnjaci utvrđuju šta je potrebno uraditi na automobilu.

Ukoliko je potrebno, prije uvoženja auta u servis, radi se "predinspekcija", na samom ulazu u servis, podizanjem auta na dizalici ili priključenjem na kompjuter "Star Diagnosis". Time se umnogome skraćuje vrijeme za utvrđivanje kvara.

Pored toga, uobičajena je i probna vožnja, tokom koje se uočavaju nepravilnosti u radu automobila. Najveći broj kvarova se otklanja tokom istog dana, zahvaljujući velikom lageru originalnih djelova u magacinu.

U kompjuterskoj bazi podataka (istorija vozila) se čuvaju podaci o svim prethodnim servisima, urađenim na određenom automobilu.
X